Privacy- & cookieverklaring

Algemeen
Omniform Group BV is samen met haar groepsmaatschappijen actief onder de naam OmniformGroup. OmniformGroup is een advies- en ingenieursbureau en levert tevens technisch personeel op projectbasis. OmniformGroup hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen verwerkt voor gerechtvaardigde doeleinden.

Derden
OmniformGroup zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of OmniformGroup daartoe op grond van de wet toe verplicht is. OmniformGroup neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. OmniformGroup is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
OmniformGroup bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de contactformulieren via ‘Werken Bij’ en ‘Contact’ op www.omniformgroup.com laat u uw (persoons)gegevens bij OmniformGroup achter. Op de webpagina ‘Contact’ vragen wij u (ten minste) uw naam en e-mailadres in te vullen. Voornoemde gegevens worden gevraagd met het doel om contact met u te kunnen opnemen. Op de webpagina ‘Werken Bij’ vragen wij uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden voor gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.Indien u zich via de website van OmniformGroup inschrijft voor een nieuwsbrief, vraagt OmniformGroup uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen. Deze gegevens kan OmniformGroup tevens verwerken voor marketingdoeleinden indien u hiervoor toestemming geeft.Indien u op een vacature reageert en uw cv meestuurt, zal OmniformGroup deze gegevens verwerken voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure en voor recruitmentdoeleinden. OmniformGroup verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij OmniformGroup daartoe op grond van de wet is verplicht, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst. Ook wanneer u uw gegevens invult via ‘Werken Bij’, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Doeleinden verwerking
OmniformGroup verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Bij OmniformGroup zijn de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een opdracht- of arbeidsovereenkomst.Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan recruitmentwerkzaamheden, direct marketing en het analyseren en verbeteren van de dienstverlening.Met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene(n). Hierbij kunt u denken aan het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailings en het plaatsen van foto’s. Toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan OmniformGroup stelt.

Nieuwsbrieven
Slechts met uw toestemming zult u een nieuwsbrief ontvangen. Wanneer u zich wenst af te melden voor de nieuwsbrieven, kunt u hiervoor klikken op de afmeldlink die onderaan iedere e-mail van de nieuwsbrief of uitnodiging staat. De nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees. Hieronder vallen personen die zich via de website van OmniformGroup hebben aangemeld voor de nieuwsbrief en bestaande relaties en cliënten van OmniformGroup. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.

Cookies en passieve tracking
OmniformGroup maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP) -adres.

OmniformGroup gebruikt cookies om:
de website geschikt te maken voor uw interesses;de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.OmniformGroup gebruikt deze informatie om het verkeer op de website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar de website. Het is niet de bedoeling om dergelijke informatie te gebruiken om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Deze informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U hebt de mogelijkheid om uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert.

Google Analytics
De website van OmniformGroup maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe deze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan deze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen.

Wijzigingen
OmniformGroup behoudt het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van OmniformGroup. De meest actuele versie kunt u op www.omniformgroup.com We adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. OmniformGroup kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen uitsluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het Privacyreglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Hyperlinks
Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. OmniformGroup is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

Social media
Via deze website kunt u ook social media benaderen, zoals LinkedIn en Facebook. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via deze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt u op de website van LinkedIn en Facebook.

Vragen en rechten
Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens laten corrigeren, aanvullen of verwijderen? Dit recht heeft u! Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een identiteitsbewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie. Wij zullen voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en verwijdering binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek en identificatie.

U kunt tevens te allen tijde bezwaar maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens (voor marketing- of recruitmentdoeleinden). U heeft tot slot nog het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan:

Omniform Group B.V.
T.a.v. P. de Roon
Kelvinring 23
2952 BG ALBLASSERDAM
avg@omniformgroup.com

Vragen
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande, dan vernemen wij dit vanzelfsprekend graag.

Contactgegevens
OmniformGroup
Kelvinring 23
2952 BG ALBLASSERDAM
T: +31 850446000
E: info@omniformgroup.com