Portfolioproject.

 
Reconstructie Lindelaan Dordrecht
Vervangen riolering en straatwerk aan de Lindelaan
Door verzakkingen in het riolering en bestrating werd het hoog tijd om de Lindelaan in zijn geheel op te knappen. Tegelijk werd er een update aan de bovengrondse inrichting gegeven zodat er weer voldoende parkeergelegenheid en speelmogelijkheid is.

Binnen ons raamcontract met Ingenieursbureau Drechtsteden hebben wij de voorbereiding voor de reconstructie Lindelaan uitgewerkt. Vanuit het opstellen van het voorlopig ontwerp (VO) aan de hand van het programma van eisen en handboek van de gemeente Dordrecht kwam er, in overleg met de bewoners en betrokkenen, een definitief ontwerp (DO).

Sfeerimpressie reconstructie Lindelaan Dordrecht

 
 
 
Na het definitief maken van het ontwerp zijn wij samen met het IBD gestart met de technische uitwerking. Onderzoeken en adviezen rondom bijvoorbeeld milieukundige zaken werden in dit geval uitgezet en gecoördineerd door het IBD. Wij zorgden ervoor dat deze werkzaamheden goed opgenomen werden in het RAW-contract, de tekeningen en bijlagen. Middels een meervoudig onderhandse aanbesteding, waarin wij de nota van inlichtingen hebben verzorgd, is een aannemer geselecteerd door het IBD.

Door IBD is vervolgens directie gevoerd op het project. Het eindresultaat, zo kunnen we wel stellen, mag er zeker zijn.

Sfeerimpressie reconstructie Lindelaan Dordrecht