Portfolioproject.

 
Onderhoud gemalen Twentekanaal Hengelo
OmniformGroup droeg haar steentje bij het onderhoud van deze Rijksmonumentale complexen
Het project omvatte het uitvoeren van groot onderhoud aan sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo. De complexen in het Twentekanaal bestaan uit een gemaal en een sluis. De complexen genieten Rijksmonumentale status en dateren uit de jaren ‘30 van de 20e eeuw. De hoofdfuncties van de complexen betreffen het “faciliteren van scheepvaartverkeer tussen beneden- en bovenpand” en “watermanagement”. De complexen hebben elk één sluiskolk, waardoor de bedrijven achter de complexen tijdens de stremming niet meer over water bereikbaar zouden zijn. Een alternatief over water was niet mogelijk. Veel bedrijven in de regio zijn afhankelijk van vervoer over water. Vanwege de enorme logistieke operatie die de stremming voor deze bedrijven als gevolg zou hebben, is Rijkswaterstaat twee jaar geleden al begonnen met de voorbereiding van dit project. Daardoor konden bedrijven tijdens het onderhoud bijvoorbeeld hun eigen onderhoud plannen, of een tijdelijk alternatief inrichten.

In Maart 2017 zette Rijkswaterstaat bij Mourik Infra de opdracht in. Via Mourik Infra werkte OmniformGroup als onderaannemer mee aan het groot onderhoud aan de gemaalcomplexen in het Twentekanaal bij Delden en Hengelo. Het betrof een Best Value project. Eén van de doelstellingen van de Best Value Filosofie is om zo min mogelijk gebruiks- en onderhoudskosten te maken, waarbij de hoofdfuncties van de complexen gegarandeerd blijven. Om een duurzame en verantwoorde keus te kunnen maken is een trade-off matrix opgesteld tussen een asynchrone motor en een permanentmagneetmotor. Uitkomst hiervan is het toepassen van de permanentmagneetmotor voor beide locaties. Met deze ontwerpkeus is voorkomen dat een bos van 1500 bomen geplant moet worden om de extra CO2 uitstoot per jaar te compenseren. Beter voor het milieu en beter voor de gebruiks- en onderhoudskosten.

Sfeerimpressie onderhoud gemaalcomplexen Twentekanaal

 
 
 
Mourik Infra nam het ontwerp en de voorbereidingen op zich. Dit duurde tot begin 2018 en omvatte werkzaamheden in de werktuigbouw, waterbouw, E&I , industriële automatisering, bouwkundig én civiel. Istimewa Elektro heeft de elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd. De uitdaging was om binnen korte tijd een goedgekeurd ontwerp te hebben en er daarna voor te zorgen dat de uitvoeringswerkzaamheden binnen de stremmingsperiode gerealiseerd werden.

Onder haar tak Omniform Technical Solutions organiseert, adviseert, ontwerpt en begeleidt OmniformGroup installaties van infrastructurele objecten. We leggen de verbinding tussen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Onze rol in dit project:

Adviseren het te gebruiken type motor Leveren montage FAT/SAT/IBS van de motoren Toetsing elektrotechnische ontwerpdocumenten FAT/SAT gehele elektrotechnische installatie

Onlangs werd de laatste motor geïnstalleerd en daarmee is dit project na twee jaar volledig afgerond.