Portfolioproject.

 
Herinrichting E.P. van Ooijenstraat Aalst
Van aftands asfalt naar toekomstbestendige klinkers.
De E.P. van Ooijenstraat in Aalst was toe aan onderhoud. Om het dorpse karakter terug te brengen is het asfalt vanaf de rotonde E.P. van Ooijenstraat tot aan de kruising met de Oranjestraat vervangen door elementenverharding. De herinrichting bood meteen kansen om toekomstige weersinvloeden door onder andere klimaatverandering te hoofd te kunnen bieden met een hemelwaterafvoer (HWA) en verbetering van de groenstructuur. Ook de parkeerplaatsen voor het winkelgebied en de bestaande dierenweide zijn in het plan meegenomen. Zo is de straat weer toekomstbestendig gemaakt.

Sfeerimpressie Herinrichting E.P. van Ooijenstraat Aalst

 
 
 
In het gehele proces werden bewoners actief betrokken. Via werksessies en een bewonersavond werden wensen van bewoners duidelijk in beeld gebracht. De schetstekeningen die hieruit volgden werden intern besproken en afgestemd met verschillende vakdisciplines (zoals groen, verkeer en riool) en NUTS-beheerders. Ook de Dorpsraad werd bij het ontwerpproces betrokken. Na de interne afstemming bij de gemeente volgde een 2e bewonersavond, ditmaal vanwege het coronavirus digitaal georganiseerd, waar de bewoners konden reageren op de gemaakte schetsontwerpen van hun straat. Hieruit volgde een duidelijke voorkeursvariant die werd uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (VO). Vanuit het VO is door OmniformGroup | ESG een definitief ontwerp (DO) opgesteld en deze is vertaald naar een contract (bestek, tekeningen en bijlages) ten behoeve van de aanbesteding. Tijdens de uitvoering fungeerden we als back office om eventuele vragen snel te kunnen beantwoorden.

Sfeerimpressie Herinrichting E.P. van Ooijenstraat Aalst

 
 
 
De uiteindelijke straat ademt rust en groen uit. Er zijn snelheidsremmers en oversteekplaatsen gemaakt die zorgen voor rustiger doorgaand verkeer. Het hemelwaterriool zorgt voor een goede afvoer van overvloedig regenwater naar de Drielse Wetering. Alle werkzaamheden zijn vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering tot volle tevredenheid van opdrachtgever Gemeente Zaltbommel en de bewoners uitgevoerd.