Portfolioproject.

 
Herinrichting Blekerspark Stadsparken Leiden
In één groene wandeling de Sleutelstad rond
Het Blekerspark, onderdeel van het Singelpark van de stadsparken Leiden, is heringericht. Oorspronkelijk gebouwd in de jaren 80, bevindt het zich tussen het Huigpark en de Zuilpoort. Het Blekerspark is één van de zes losse stadsparken gelegen aan het water in Leiden. Door vijf nieuwe bruggen zijn alle parken met elkaar verbonden en kunnen mensen in één wandeling van 6,5 km de stadsparken bezoeken.

In het vernieuwde Blekerspark is ingezet op extra bomen en zijn nieuwe houten speeltoestellen geplaatst, nieuwe damwanden en beschoeiingen. Er is veel wandelruimte gecreëerd en een uitrenstrook voor honden gerealiseerd. Het ontwerp is in samenspraak met bewoners, scholieren, ondernemers en andere belanghebbenden uit de buurt tot stand gekomen. Mede daardoor beschikt het park over een paddenpoel en een mooi vlonderpad.

Sfeerimpressie oude situatie Blekerspark

 
 
 
OmniformGroup werkte het definitief ontwerp (DO) uit naar besteks- en contracttekeningen. Na het opstellen van de bestekken (hybride contract) en advies over de EMVI-criteria, stelden wij in samenwerking met de gemeente Leiden, de aanbesteding op en verzorgden het aanbestedingstraject. Tenslotte beoordeelden we de inschrijvingen van de aanbesteding en hebben we advies uitgebracht over de EMVI-beoordeling.

AW Groen en Natuur verzorgde de groeninrichting met Japans thema. Dit herken je terug aan de vredesboom, centraal in het park. Deze Japanse notenboom is een afstammeling van een boom die de atoombom op Hiroshima heeft overleefd. Vanwege COVID-19 is de vredesboom, die vanuit Frankrijk moet komen, nog niet geplant.

Sfeerimpressie nieuwe situatie Blekerspark