Portfolioproject.

 
Groot onderhoud 4 bruggen Gemeente Leiden
Niet alleen bruggen slaan, maar deze ook toetsen
Nadat we voor de gemeente Leiden, met het opstellen van UAV gc-contract, een brug hadden geslagen naar de renovatie van 4 op afstand bedienbare bruggen, toetsen we deze nu ook al ruim een jaar. Een terugblik: Na het uitvoeren van diverse inspecties, het opstellen van de initiële risicobeoordeling en uiteraard de contractstukken zijn we in juni 2018 samen met Servicepunt71 gestart met de aanbesteding voor de renovatie van 4 op afstand bedienbare bruggen in de gemeente Leiden. De 4 bruggen (Haagsche Schouwbrug, Stevensbrug, Sumatrabrug en Schrijversbrug) moeten na afronding van de werkzaamheden voldoen aan de machinerichtlijnen. Om een inzicht te geven in de werkzaamheden: naast dat alle bruggen veilig moeten zijn en onderhouden moeten worden, worden alle bruggen voorzien van een nieuwe elektrotechnische installatie, het aandrijfwerk van drie bruggen wordt vervangen en alle bruggen worden gekoppeld aan een nieuw te realiseren afstandsbediening in het bedienhuis van de Schrijversbrug.

Sfeerimpressie GO eerste fase

 
 
 
Om een goede samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur te borgen, hebben we gekozen om het ontwerpproces met een Bouwteam onder UAV-gc te doorlopen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de UAV 2012, maar is ook tijdens de bouwteamfase de UAV-gc 2005 van toepassing. OmniformGroup heeft de ingediende plannen van de inschrijvers beoordeeld, deelgenomen aan de verificatiegesprekken en gunningsadvies aan de gemeente Leiden gegeven. Langezaal & Inniger BV won de aanbesteding. Samen met hen, de gemeente Leiden en TAS vormt OmniformGroup sinds oktober 2018 het bouwteam. Onze taak is niet alleen het namens de gemeente Leiden toetsen van de producten van Langezaal & Inniger BV, maar ook het geven van advies aan de gemeente Leiden, aan Langezaal & Inniger BV en aan hun onderaannemers. Het eerste half jaar hebben we met binnen het bouwteam de concretiseringsfase doorlopen. In dit proces maakten we gebruik van 2 momenten GO-NO GO. Binnen een half jaar heeft Langezaal & Inniger BV de renovatie van de Haagsche Schouwbrug, Stevensbrug en de nieuwe afstandsbediening uitgewerkt van een VO- tot een DO-ontwerp, inclusief raming. Vervolgens is op 1 juli 2019 door de gemeente Leiden de eerste GO gegeven op dit deel van het werk.

Na het GO-moment werkte Langezaal & Inniger BV het DO-ontwerp verder uit naar een UO-ontwerp. Parallel aan de ontwerpwerkzaamheden is het bouwteam verder gegaan met het 2e deel van de concretiseringsfase voor de Sumatrabrug en de Schrijversbrug. Ook hier is een VO- tot een DO-ontwerp, inclusief raming uitgewerkt. Vervolgens is op 28 november 2019 door de gemeente Leiden de tweede GO gegeven op dit deel van het werk.

Sfeerimpressie Schrijversbrug

 
 
 
Feb 2020 De volgende stap was de fabrieksafname (FAT: Factory Acceptance Test). Voor de Haagsche Schouwbrug en Stevensbrug vond deze plaats bij MTS in Sneek. Hierbij is de nieuwe hydraulische installatie voor de beide bruggen uitgebreid getest. De FAT Besturingskasten voor de Haagsche Schouwbrug en de Stevensbrug zijn succesvol uitgevoerd.

Maart - April 2020 Van 6 maart t/m 10 april is de stremming van de Haagsche Schouwbrug benut om de gehele elektrische en hydraulische installatie te vervangen van de Haagsche Schouwbrug. In dezelfde periode is er een tijdelijke afstandsbediening gemaakt en is de Centrale bedienpost bouwkundig en elektrisch aangepast naar de huidige stand der techniek. De werkzaamheden zijn afgesloten middels een succesvolle SAT (Site Acceptance Test) afgenomen door OmniformGroup en TAS. Mede door de prettige werking binnen het bouwteam heeft Langezaal & Inniger B.V. samen met Slangen Staal b.v. en Gebr. Griekspoor B.V. binnen de gestelde planning de werkzaamheden geklaard.

Sfeerimpressie Haagse Schouwbrug

 
 
 
April - Juni 2020 Van 20 april t/m 12 juni is de stremming van de Stevensbrug benut om de gehele elektrische en hydraulische installatie te vervangen van de Stevensbrug. Tijdens de werkzaamheden bleek dat er een aantal onderdelen in slechtere staat verkeerde dan vooraf te bepalen. Door constructief met elkaar te schakelen binnen het bouwteam zijn ook deze onderdelen in dezelfde periode aangepakt. De werkzaamheden zijn hier uiteraard ook afgesloten middels een succesvolle SAT (Site Acceptance Test) afgenomen door OmniformGroup en TAS.

Hiermee komen we aan het einde van het eerste deel van de uitvoeringswerkzaamheden. Binnen het bouwteam ligt de focus nu weer helemaal op de ontwerpwerkzaamheden voor de resterende bruggen.

Sfeerimpressie Stevensbrug