Portfolioproject.

 
Duurzaam wonen in de gemeente Molenlanden
Meedenken aan oplossingen met maatwerk in de praktijk
Duurzaam, ruim en groen opgezet. De gemeente Molenlanden werkt aan een nadere uitwerking van de planontwikkeling Langerak-Zuid. Het plan is 8 hectare groot en er worden ca. 155 nieuwe en gevarieerde woningen gerealiseerd. De bouw van de woningen wordt in fases gebouwd met als eindresultaat 9 woonvelden. Wandel- en fietspaden lopen de weilanden in, kinderen kunnen gebruik maken van een compleet nieuwe natuurspeeltuin en de overgang tussen de weilanden en de woningen worden onderscheid door een strook groen. Bij het ontwikkelen en bouwen van deze woningen wordt er gekeken vanuit een duurzaam perspectief. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee, aangezien een groot deel van de woonlasten bestaan uit energiekosten.

De gemeente streeft naar een duurzame ontwikkeling en wil daar bij de keuze van de manier van voorbelasten en ophogen rekening mee houden. Het gebied bestaat uit een veenweidegebied met een slappe bodem en hoge grondwaterstanden. Dit heeft gevolgen voor de manier van bouwen en woonrijp maken. Omniform Engineering houdt zich bezig met de 3e fase van het plan en levert daarnaast de uitvoeringsbegeleiding Directie & Toezicht aan.

Sfeerimpressie Duurzaam wonen in de gemeente Molenlanden

 
 
 
Fase 3 is de fase waar twee woonvelden bouwrijp gemaakt worden en twee woonvelden woonrijp gemaakt worden.

Als volgt zijn de volgende onderdelen uitgevoerd:
• Opstellen van concept en definitief bestek met tekeningen voor fase 3;
• Opstellen van concept en definitieve raming;
• Samenstellen van aanbestedingsdocumenten;
• In overleg met gemeente Molenlanden de aanbesteding uitvoeren;
• Verzorgen van Nota van Inlichtingen, beoordelen van de ingediende stukken en het opstellen van gunningsadvies.