Blijf op de hoogte.

 
In gesprek met staatssecretaris Bas van ‘t Wout
Hoe verkleinen we samen de afstand tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking?
Om de afstand tussen werkgevers en mensen met een kleinere kans op de arbeidsmarkt te verkleinen, is er een wetsvoorstel in de maak. Het voorstel zoals het er nu ligt, omvat 11 maatregelen, waarvan 6 in een wetsvoorstel. Deze wetsvoorstellen gaan dan bijvoorbeeld over het versimpelen van processen als loonkostensubsidie. Om dit voorstel voldoende kans van slagen te geven, wordt input gevraagd van werkgroepen, expertgroepen, praktijktafels, cliënten en werkgevers. Met deze brede input krijgt, heel passend, het wetsvoorstel ‘Breed Offensief’ vorm.

Onder leiding van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout gingen werkgevers die Sociaal Ondernemen hoog op de agenda hebben staan in gesprek. Namens OmniformGroup waren HR Manager Vera van Vlimmeren en Senior Recruiter Andrea Dekker uitgenodigd om mee te denken over het voorstel en de maatregelen daarin te bespreken. De afgelopen jaren bood OmniformGroup al aan 6 mensen met een verminderde loonwaarde een duurzame baan. Naast OmniformGroup waren ook Vimotec (productiebedrijf) en de Lage Wei (zorginstelling) uitgenodigd.
 
“Uit het gesprek wordt in ieder geval één ding duidelijk: de wil vanuit werkgevers is er weldegelijk.”
De staatssecretaris wilde van deze werkgevers horen tegen welke problemen zij in de praktijk aan lopen, maar ook waar zij de oplossing zouden zien. Van het moment van aanvraag van een regeling tot de praktische inzetbaarheid van deze mensen. Vooral de papieren rompslomp die dat oplevert, de bereikbaarheid van verschillende overheidsinstanties maar ook de complexiteit van de regels werden door de bedrijven genoemd als drempelverhogend.

Maar maakt de geboden subsidie daarin dan niet veel goed? De reactie daarop is wisselend, maar het wordt wel als belangrijke prikkel ervaren. Immers verkleint het de financiële risico’s in het geval dat een arbeidsovereenkomst anders loopt dan verwacht.

Wat kan er dan nog meer gedaan worden door de overheid, om werkgevers te motiveren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen? Namens OmniformGroup gaf Vera aan dat er vanuit de overheid meer succesverhalen gedeeld kunnen worden, te laten zien hoe het kan en wat de voordelen zijn, maar daarbij wel de verwachtingen te managen. Wat is er allemaal mogelijk en wat voor risico loopt een werkgever eventueel?

Uit het gesprek wordt in ieder geval één ding duidelijk: de wil vanuit werkgevers is er weldegelijk. Ook als ingenieursbureau nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. Sociaal werkgeverschap zit in onze vezels. Om echt wat voor de maatschappij te betekenen pakken wij kansen waar we die zien. Of we creëren die kansen zelf, om zo mensen met een beperkte kans op werk toch een duurzaam toekomstperspectief te bieden.
 

Kom ook bij #teamomniformgroup.