Blijf op de hoogte.

 
De civiele markt in het nieuwe normaal van COVID-19
Na de intelligente lockdown nu over naar de intelligente aanpak
Het coronavirus houdt Europa al wekenlang stevig in haar greep. Wat niemand verwachtte werd werkelijkheid: het openbare leven ging op slot. In ons land vraagt de zogeheten ‘intelligente lockdown’ meer aanpassingsvermogen van de Nederlanders dan ooit. En de openbare ruimte? Herpakken, aanpakken en doorpakken: dat is waar het nu om gaat. Over naar een intelligente aanpak.
Herpakken in het nieuwe normaal
Creativiteit bloeit op onder restrictie, zo blijkt ook nu weer. Ook binnen ons ingenieursbureau: persoonlijk als altijd maar dan met meer fysieke afstand. Er is wederzijds begrip en er zijn bijgestelde verwachtingen. Die bijgestelde verwachting is niet dat we minder doen, we doen het alleen anders. Waar in de eerste weken nog werd afgewacht naar het verdere verloop, hebben we ondertussen onze werkzaamheden met hernieuwde focus opgepakt. We werken slimmer. Bij grotere afstand moet er bewuster en actiever gecommuniceerd worden, om zo de non-verbale signalen niet verloren te laten gaan.

Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling Badhoevedorp, waar door het omleggen van de A9 ruimte is ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Quatrebras. Bij dit project zijn wij vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de uitvoering betrokken en blijven dat, óók nu. Om het woningaanbod optimaal te houden, lopen er verschillende fasen door elkaar heen. Dat vraagt om regelmatig intensief overleg, ook al is dat nu niet op dezelfde locatie.

Ook het groot onderhoud aan de Haagsche Schouwbrug, de Schrijversbrug , de Stevensbrug en de Sumatrabrug in de Gemeente Leiden, waar wij als bouwteampartner aan verbonden zijn, loopt door. Vanaf 2019 is er hard samengewerkt aan engineering en het onderhoud van deze bruggen. Na een succesvolle uitvoeringsperiode is op 10 april de Haagsche Schouwbrug binnen gestelde planning weer in gebruik genomen. Met de elektrische en hydraulische ombouw van de Stevensbrug wordt, geheel volgens planning, 20 april gestart. In al deze gevallen geldt: houd het simpel. Met een extra nieuwsbrief naar bewoners of een spontaan telefoontje naar onze opdrachtgever.

Wat zien we buiten de infra, bijvoorbeeld in de bouw? Aannemers pasten zich na de aangekondigde overheidsmaatregelen razendsnel aan. Bewapend met een gezonde dosis pragmatiek blijven zij aan de gang. Door vaker handen te wassen, 2 meter afstand te houden en niet meer samen te schaften: de half miljoen bouwlieden (m/v) die ons land telt passen zich aan.
 
Creativiteit bloeit op onder restrictie. Ook binnen ons ingenieursbureau: persoonlijk als altijd maar dan met meer fysieke afstand.
Schakel tussen uitvoering en beleid: nu aanpakken
Als ingenieursbureau zijn wij de schakel tussen uitvoering en beleid. Die rol nemen we serieus. We kijken samen met onze opdrachtgevers naar wat er nog wél kan. En wat er wellicht eerder kan. Nu naar binnen kijken, omdat straks misschien een inhaalslag volgt. En samen de focus verleggen van de onmogelijkheden naar de mogelijkheden.

We hebben al onze gezamenlijke draagkracht nodig om straks de direct getroffen bedrijven, het MKB en de ZZP’ers weer op gang te brengen. Want waar het CPB begin maart nog uitging van een geringe impact op de Nederlandse economie en de groeiverwachting een half procentpunt naar beneden bijstelde, is dat beeld ondertussen flink bijgesteld. Een krimp van 7% zou niet onrealistisch zijn, zo stelt het IMF. Een diepere recessie dan die van een decennium geleden. Des te belangrijker om de economie niet meer dan nodig op slot te gooien en daar waar mogelijk door te gaan. Die gezonde economische groei is immers ook de motor die onze welvaart waarborgt en ons sociale stelsel draagt. Ook dát is zorgen voor onze ouderen en Nederlanders in risicogroepen.
 
Na een intelligente lockdown moet nu een intelligente aanpak volgen. Een die vraagt om creativiteit, pragmatisme en optimisme. Door alvast naar de derde en vierde kwartalen van dit jaar te kijken, verdelen we het beschikbare werk nu én verlagen we de werkdruk van de eventuele inhaalslag die nog volgt.
Durven doorpakken
Dat er nogal wat veranderd is, ook in onze branche, is wel duidelijk. Niet voor niets vroeg Vereniging Bouwend Nederland in een brief op tot sectorspecifieke aanpassingen. Desondanks is er van duimendraaien tot nu toe bij ons nog geen sprake. We zijn ons bewust van de heftige situatie, maar blijven positief. Door alvast naar de derde en vierde kwartalen van dit jaar te kijken en opdrachten waar mogelijk naar voren te halen, verdelen we het beschikbare werk nu én verlagen we de werkdruk van de eventuele inhaalslag die volgt als de lockdown voorbij is. De vraag is er, het werk ligt er. We kunnen samen – verstandig – verder.
Na een intelligente lockdown moet nu een intelligente aanpak volgen. Een crisis als deze vraagt om creativiteit, pragmatisme en bovenal optimisme. Herpakken, aanpakken en nu dus vooral doorpakken. Durven verder kijken, naar morgen. Het kan. We moeten het samen doen.
 

Kom ook bij #teamomniformgroup.