Projectmanagement

Grip houden


In onze visie valt of staat elk project met overzicht en grip houden. Grip op de projectorganisatie, op kwaliteit, planning, projectfinanciën en risico’s. En grip op de omgeving. Kortom: Grip op het hele proces. Om ‘in control’ te zijn én blijven, zetten onze projectmanagers risicomanagement en (strategisch) omgevingsmanagement in en gebruiken wij de juiste procestools.

Vooraf te weten wat je kunt verwachten, belangen kennen en daarop anticiperen. Dát is waar het om draait. Ons projectmanagement kenmerkt zich door een proactieve houding, korte lijnen en snel schakelen. Daarbij communiceren wij zeer laagdrempelig. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, is ons motto.

Onze projectmanagers helpen u om duurzaamheid in vroeg stadium op de projectagenda te zetten. Zodat duurzame en innovatieve oplossingen ook echt maximaal kunnen renderen in uw project.

Wij streven naar partnerschap met onze opdrachtgevers. Een relatie waarin u kunt vertrouwen en bouwen op een partner met overzicht, de juiste knowhow en die gedurende het gehele projectproces (bij)stuurt. Zodat u er van uit kunt gaan dat ‘het goed komt’ en u uw handen vrij houdt.

Projectfases


 • Initiatie
  - Schetsontwerpen

  - Variantenstudies

  - Investeringsramingen

  - TCO / LCC ramingen

  - Duurzaamheidsanalyses

  - Ruimtelijke Onderbouwingen

  - Risicoanalyses

  - Omgevingsanalyses en issuemanagement
 • Onderzoek en advies
  - Inventarisaties
  - Terreininventarisaties
  - Fotorapportages
  - KLIC-meldingen

  - Kabels en Leidingen
  - Kabeladvies
  - Bekabelingsplannen
  - Kabelberekeningen
  - Blokkenschema’s
  - Tracéstudies
  - Omgevingsanalyses

  - Variantenstudies
  - SSK-ramingen
  - Risicoanalyses
  - Omgevingsanalyses en issuemanagement
  - Advies omgevingsbenaderingstactiek
  - Communicatieplannen
  - Advies toepassing innovaties
 • Ontwerp
  - 2D ontwerp
  - Schetsontwerpen
  - Voorlopig ontwerp
  - Definitief ontwerp

  - 3D ontwerp
  - 3D ontwerp (Civil 3D)
  - 3D visualisaties

  - Openbare verlichting
  - Verlichtingsberekeningen
  - Verlichtingsplannen
  - Kabelberekeningen
  - Kabelplannen

  - Kabels en leidingen
  - Kabelontwerp
  - Engineering gestuurde boringen
  - Engineering boogzinkers
  - Engineering persleidingen
  - Engineering (drink)waterleidingen

  - SSK-ramingen

  - TCO / LCC ramingen

  - Projectmanagement

  - Risicomanagement

  - Raakvlakkenmanagement

  - Strategisch Omgevingsmanagement en issuemanagement
 • Contractvoorbereiding
  - Tekenwerk
  - Bestektekeningen
  - Faseringtekeningen

  - Contracten
  - Aanbestedingsleidraden
  - EMVI-protocollen
  - BLVC-plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie)
  - RAW-bestekken
  - Sloopbestekken onder RAW
  - Overeenkomsten met open posten (OMOP)
  - UAV-gc contracten
  - Vraagspecificaties

  - Bestekramingen

  - Projectmanagement

  - Risicomanagement

  - Raakvlakkenmanagement

  - Strategisch Omgevingsmanagement en issuemanagement

  - Omgevingscommunicatie
 • Aanbesteding
  - Aanbestedingsleidraden

  - EMVI-protocollen

  - Nota van inlichtingen

  - Directieramingen

  - Organiseren aanbestedingen

  - Beoordelen Plannen van aanpak

  - Beoordelen EMVI scores

  - Gunningsadvies
 • Contractbegeleiding
  - Projectmanagement

  - Directie U.A.V.

  - Toezicht

  - Systeemgerichte contract beheersing (SCB)

  - Toetsen

  - Audits

  - Contraexpertise

  - Omgevingscommunicatie
 • Nazorg
  - Nazorg

  - Revisie metingen

  - Revisie tekenwerk

  - Gis data sheets
 • Beheer en beleid

  - Meerjaren onderhoudsplannen
 • Vergunningen en zakelijke recht
  - Strategisch Omgevingsmanagement (instanties, organisaties en omgeving)

  - Issuemanagement

  - Risicomanagement

  - Ruimtelijke Onderbouwingen

  - Omgevingsvergunningen
  - Vergunningstekeningen
  - Aanvragen omgevingsvergunningen
  - Aanvragen sloopvergunningen
  - Aanvragen watervergunningen
  - Aanvragen kapvergunningen

  - Zakelijk recht
  - Zakelijk recht tekeningen
  - Bemiddelen en ondersteunen bij het vestigen van zakelijk recht
 
 

 
 

 

Geïnteresseerd? Kom in contact met de OmniformGroup