Water

Ingebruikstelling rijksmonument Julianasluis Gouda

De Julianasluis in Gouda, tussen de Hollandse IJssel en het Gouwekanaal, is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam. De originele sluis stamt uit 1936 en behoort tot de Rijksmonumenten van Gouda. Een nieuwe, 14 meter brede, sluis is parallel aan de monumentale schutsluis gecreëerd en sinds 2014 in gebruik.

Lees meer

Aanleg damwandconstructies

Omschrijving

In opdracht van de provincie Zuid Holland is door OmniformEngineering de engineering en uitvoeringsbegeleiding van diverse damwandconstructies verzorgd.

Werkzaamheden

Lees meer

Riooltechnische ondersteuning Leerdam

Omschrijving

In de vorm van diverse projecten en detachering ondersteunen van de gemeente Leerdam op het gebied van riolering.

Werkzaamheden

Lees meer

Van der Duijn van Maasdamweg

Omschrijving

Als onderdeel van de revitalisatie park Zestienhoven is de hoofdverkeersweg opnieuw vorm gegeven. OmniformEngineering heeft hierbij de engineering verzorgd

Werkzaamheden

Lees meer

Prijsindrukramingen CPH Keizerswaard Tramplus

Omschrijving

Planfase betreffende aanleg van Tramplus in de ruime omgeving van winkelcentrum Keizerswaard te Rotterdam-IJsselmonde + herinrichting van de omgeving.

Werkzaamheden

Het opstellen van prijsindrukramingen ten behoeve van dit project, aangaande:

Lees meer

Rotonde Zuid

Omschrijving

Herinrichting boven- en ondergrondse infrastructuur ter plaatse van voor de gemeente Katwijk belangrijke verkeersader en omgeving.

Werkzaamheden

Lees meer

Reconstructie Schippervaartsweg

Omschrijving

Verzorgen van de gehele civieltechnische voorbereiding voor de reconstructie van de Schippervaartsweg en de Kerkstraat te gemeente Noordwijkerhout

Werkzaamheden

Lees meer

Woonrijp maken Parkzoom

Omschrijving

Opstellen tekeningen, bestekken en ramingen voor het woonrijp maken Parkzoom fase 2

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, vier bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Engineering Bleiswijkse Zoom Noord

Omschrijving

Engineering recreatiegebied Bleiswijkse Zoom Noord

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer
Abonneren op RSS - Water