Projectmanagement

Aanleg damwandconstructies

Omschrijving

In opdracht van de provincie Zuid Holland is door OmniformEngineering de engineering en uitvoeringsbegeleiding van diverse damwandconstructies verzorgd.

Werkzaamheden

Lees meer

Engineering waterleidingen

Omschrijving

Engineering distributieleidingen voor waterleidingbedrijven

Werkzaamheden

Sinds 2008 ondersteunt OmniformEngineering twee waterleidingbedrijven, zijnde Evides en Oasen. Deze ondersteuning vindt plaats  op de volgende wijze:

Lees meer

Van der Duijn van Maasdamweg

Omschrijving

Als onderdeel van de revitalisatie park Zestienhoven is de hoofdverkeersweg opnieuw vorm gegeven. OmniformEngineering heeft hierbij de engineering verzorgd

Werkzaamheden

Lees meer

Directie en Toezicht N207 B

Omschrijving

De aanleg van gemeentelijke infrastructuur in de vorm van aansluitende wegen, op- en afritten ten behoeve van de door derden te verleggen provinciale weg N207.

Werkzaamheden

Lees meer

Prijsindrukramingen CPH Keizerswaard Tramplus

Omschrijving

Planfase betreffende aanleg van Tramplus in de ruime omgeving van winkelcentrum Keizerswaard te Rotterdam-IJsselmonde + herinrichting van de omgeving.

Werkzaamheden

Het opstellen van prijsindrukramingen ten behoeve van dit project, aangaande:

Lees meer

Rotonde Zuid

Omschrijving

Herinrichting boven- en ondergrondse infrastructuur ter plaatse van voor de gemeente Katwijk belangrijke verkeersader en omgeving.

Werkzaamheden

Lees meer

Pieren Waalhaven

Werkzaamheden Het opstellen van een DO ontwerp en bestek voor de herinrichting Pieren Waalhaven. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het maken van een verlichtingsplan
• Kabelberekening t.b.v. de lichtmasten
• Het verzorgen van vergunningaanvraag t.b.v. het kabel tracé
• Omgevingsmanagement

Lees meer

Rioolvervanging en herinrichting Leerdam Oost.

Werkzaamheden Het vervangen van de riolering in een vijftal straten in Leerdam Oost. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het aanpassen van het rioolontwerp
• Het maken van een dynamische rioolberekening met SOBEK
• Maken van een bestek en tekeningen
• Het verzorgen van tekeningen t.b.v. een bewonersavond
• Verzorgen van een EMVI aanbesteding

Lees meer
Abonneren op RSS - Projectmanagement