Groen en Recreatie

Ingebruikstelling rijksmonument Julianasluis Gouda

De Julianasluis in Gouda, tussen de Hollandse IJssel en het Gouwekanaal, is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam. De originele sluis stamt uit 1936 en behoort tot de Rijksmonumenten van Gouda. Een nieuwe, 14 meter brede, sluis is parallel aan de monumentale schutsluis gecreëerd en sinds 2014 in gebruik.

Lees meer

Van der Duijn van Maasdamweg

Omschrijving

Als onderdeel van de revitalisatie park Zestienhoven is de hoofdverkeersweg opnieuw vorm gegeven. OmniformEngineering heeft hierbij de engineering verzorgd

Werkzaamheden

Lees meer

Prijsindrukramingen CPH Keizerswaard Tramplus

Omschrijving

Planfase betreffende aanleg van Tramplus in de ruime omgeving van winkelcentrum Keizerswaard te Rotterdam-IJsselmonde + herinrichting van de omgeving.

Werkzaamheden

Het opstellen van prijsindrukramingen ten behoeve van dit project, aangaande:

Lees meer

Reconstructie Schippervaartsweg

Omschrijving

Verzorgen van de gehele civieltechnische voorbereiding voor de reconstructie van de Schippervaartsweg en de Kerkstraat te gemeente Noordwijkerhout

Werkzaamheden

Lees meer

Woonrijp maken Parkzoom

Omschrijving

Opstellen tekeningen, bestekken en ramingen voor het woonrijp maken Parkzoom fase 2

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, vier bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

MOP Volkstuinen gemeente Rotterdam

Omschrijving

Meerjarig onderhouds plan volkstuinen gemeente Rotterdam

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Engineering Bleiswijkse Zoom Noord

Omschrijving

Engineering recreatiegebied Bleiswijkse Zoom Noord

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Sluisjesdijk deelgebied 1

Werkzaamheden Het opstellen van een DO ontwerp en bestek voor de herinrichting Sluisjesdijk deelgebied 1. Tevens het voeren van toezicht en directie op de uitvoering van het bestek. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het maken van een verlichtingsplan

• Kabelberekening t.b.v. de lichtmasten

• Het verzorgen van vergunningaanvraag t.b.v. het kabel tracé

• Omgevingsmanagement

Lees meer

Pieren Waalhaven

Werkzaamheden Het opstellen van een DO ontwerp en bestek voor de herinrichting Pieren Waalhaven. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

• Het maken van een verlichtingsplan
• Kabelberekening t.b.v. de lichtmasten
• Het verzorgen van vergunningaanvraag t.b.v. het kabel tracé
• Omgevingsmanagement

Lees meer
Abonneren op RSS - Groen en Recreatie