Contracten

Aanleg damwandconstructies

Omschrijving

In opdracht van de provincie Zuid Holland is door OmniformEngineering de engineering en uitvoeringsbegeleiding van diverse damwandconstructies verzorgd.

Werkzaamheden

Lees meer

Van der Duijn van Maasdamweg

Omschrijving

Als onderdeel van de revitalisatie park Zestienhoven is de hoofdverkeersweg opnieuw vorm gegeven. OmniformEngineering heeft hierbij de engineering verzorgd

Werkzaamheden

Lees meer

Rotonde Zuid

Omschrijving

Herinrichting boven- en ondergrondse infrastructuur ter plaatse van voor de gemeente Katwijk belangrijke verkeersader en omgeving.

Werkzaamheden

Lees meer

Reconstructie Schippervaartsweg

Omschrijving

Verzorgen van de gehele civieltechnische voorbereiding voor de reconstructie van de Schippervaartsweg en de Kerkstraat te gemeente Noordwijkerhout

Werkzaamheden

Lees meer

Woonrijp maken Parkzoom

Omschrijving

Opstellen tekeningen, bestekken en ramingen voor het woonrijp maken Parkzoom fase 2

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, vier bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

MOP Volkstuinen gemeente Rotterdam

Omschrijving

Meerjarig onderhouds plan volkstuinen gemeente Rotterdam

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestekken en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Engineering Bleiswijkse Zoom Noord

Omschrijving

Engineering recreatiegebied Bleiswijkse Zoom Noord

Werkzaamheden

Het opstellen van tekeningen, bestek en ramingen ten behoeve van dit project. De volgende zaken zijn hierbij uitgewerkt:

Lees meer

Engineering herinrichting Herenweg

Omschrijving

Engineering herinrichting Herenweg, aanbrengen rioolstelsel, persleidingen (inclusief gestuurde boring), pompputten en gebiedsontsluitingsweg

Werkzaamheden

Lees meer
Abonneren op RSS - Contracten